klingen lassen[Ger., let vibrate]


Abbreviation for let vibrate.

See also [Eng.] let vibrate; [Fr.] laissez vibrer; [Ger.] klingen lassen; [It.] lasciare vibrare; [It.] l.v..


| Dictionary Home | Dictionary Appendix |